Befőttes gumi

2024.07.07

A befőttes gumi nemcsak befőzésnél jó. Bögrére húzva például megakadályozza, hogy az általa rögzített teafilter címkéje belecsússzon az italba. A könyveket megvédi a gyűrődéstől, ha utazás előtt átkötjük őket. A széles szalagokat nem engedni letekeredni. A vállfák végeire felhelyezve nem engedi lecsúszni a ruhákat. És az ajtót sem hagyja bezáródni, ha a huzat becsapná, amennyiben a kilincsekre a zár nyelve előtt gumit hurkoltunk.

Ilyen semmiség a hívő ember az Isten kezében. Rendkívül hasznos és sokoldalú, ha Isten kreativitására bízza magát. Értékét az adja, hogy egész lényével csüng az Úr akaratán, "miként a szolgák szeme uruk kezére figyel". (Zsolt 122,2a) Önmagában gyönge, "hogy Krisztus ereje lakjék benne" (vö. 2Kor 12,9d). Engedelmesen odasimul az Isten akaratához, fogékonnyá teszi az embereket Isten hangjára, miközben tudja, hogy "kemény a fejük", miként a konyhai edény. "Akár meghallgatják, akár nem hallgatják", segíti őket, hogy "megtudják, hogy próféta van közöttük" (vö. Ez 2,4-5), aki megerősíti őket az Isten Szava iránti figyelemben.

Ha a gumi elveszíti rugalmasságát, és nem veszi föl a körülfogott tárgy formáját, akkor megtörik és elszakad. A názáretiek bizalma is megtört Jézusban, elszakadtak a szálak, melyek gyermekkoruktól összekötötték őket, mert nem értették, hogy lehet egy ilyen semmiség, a názáreti "ács, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére" az Isten Messiása. (Vö. Mk 6,3) Pedig éppen ezzel a befőttes guminyi kicsinységével,

megaláztatása által emelte föl az elesett emberiséget" (Collecta).

Példát adott az alázatra az Isten ellenségévé váló emberek között, akiknek "megátalkodott a szívük" (vö. Ez 2,4a), "és megbotránkoztak benne" (Mk 6,3c). Ezen az úton vezette Pált is, aki így vall: "Tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy arcul verjen, és el ne bízzam magam." (2Kor 12,7b) És ezen az úton akar vezetni engem is, hogy akármi is legyen a "fizetség" embertársaink részéről, mondjam el, amit "az Úr beszélt hozzám", amikor "megszólított engem, a Lélek eltöltött", és erőt öntött belém (vö. Ez 2,2). "Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében." (2Kor 12,9b)