Bevásárló kosár

2023.10.08

A hagyományos bolti műanyagkosár és a házi fonott kosár mellett nagy divatja van a fémkeretes vászonkosaraknak is, amelyeknek fém szája tágas pakolóteret biztosít, vászon szűtyője pedig felveszi a formáját a belé helyezett árunak, védőn-óvón borulva rá.

Nemzeti történelmünk ilyen befogadó, alkalmazkodó bevásárlókosara az anyanyelvünk. Három évezredes történelme a legősibb európai nyelvek közé sorolja. Egyedülálló volta abban rejlik, hogy nemcsak ősi, hanem vándorló nyelv is, és bár a Kárpát-medencében megállapodott, továbbra is kultúrák ütközőzónájában tud magának teret fenntartani immár ezer éve. Ez nem ment másként, minthogy a kulturális értékekre nyitott, azt magába fogadó beállítottságú volt a kezdetektől. A török, finnugor, észak-iráni, később szláv és germán, ma angolszász hatások mind nyomot hagytak rajta. Mégis meg tudta őrizni sajátos karakterét. Gyakori jelenség, hogy népek, nemzeti közösségek nyelvet váltanak. Ez még inkább kiemeli a magyar nyelv erejét, hogy mint a gyöngykagyló a táplálékául szolgáló szerves anyagokat, befogadja, megemészti, nyelvünk képes a különböző hatásokat részévé tenni saját kifejezéstárának.

Belső logikája hasonlóvá teszi a Biblia gondolkodásához is. A zsidó nép is rabszolgasága idején Egyiptomban, fogsága során Babilonban szintén egy mindenütt életképes, minden körülmények között magát hasznosnak mutató, mégis karakteres, független kultúrát teremtett. Talán ez a függetlensége tette alkalmassá, hogy a mindenféle hatás között meghallja a Mindenekfeletti hangját, és gyermeki szeretettel válaszoljon rá. "Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten elküldte szívünkbe Fiának Lelkét, aki ezt kiáltja: 'Abba! Atyám!'" (Gal 4,6).

A Boldgoságos Szűz Mária életében szintén ott voltak a száműzetés évei Egyiptomban, amikor hite és Istene volt számára az egyetlen igazodási pont a sok idegen hatás közepette. Hitte, hogy "nála van az út és az igazság minden kegyelme, nála az élet és erény minden reménye." (vö. Sir 24,25). Bevásárló kosarába rejtette a családját tápláló világ sok értékes mozzanatát, de ezek saját hitén átszűrve váltak élete részévé. Így maradhatott meg belső önazonossága az idegen kultúrák befolyási övezetében. Valóban kijár neki a megszólítás: "Üdvöz légy, kegyelemmel teljes!" (vö. Lk 1,28).

Nyelvünk, lelkünk mély azonossága a zsidó néppel, benne Mária világlátásával összekapcsol bennünket. Így lett a Boldogasszony Magyarok Nagyasszonya. Reményünk és példaképünk ő, hogy a sok elidegenítő hatás között is megőrizhetjük jó bevásárló kosárként az értékeket, de már mint sajátunkat, átszűrve őket hitünkön, nyelvünkön.