Életpélda

2023.08.20

Hogyan lehet utánozni István királyt? Milyen jó gyakorlatokat fedezhetünk föl nagy államférfink életében, amely segít nekünk is helyt állni?

2021-ben megdöbbentette a nyugati világot, hogy Afganisztánban az amerikai és szövetséges NATO-haderők kivonásának hírére három nap alatt összeomlott a nyugatbarát kormány fennhatósága. A két évtizedes katonai misszió eredményei kártyavárként hullottak porba. A nyugati világ demokrácia-exportjának újabb kudarca rávilágít arra, hogy az iszlám nem tűri meg az Isten jelenlététől megfosztott, szekularizált államalkotást. A nyugati világ rohamosan bomló társadalma a 20. század nagykorúsított emberének délibábjába szerelmesedett bele, amit azonban sehol sem tudott elérni. Az emberiség - úgy tűnik - ma sem nagykorú. Az ember viszonylény, és Istenben találja meg függőségektől mentes függését. És ez nemcsak az iszlám, hanem a hindu, buddhista, sintoista világra is igaz, és valószínűleg minden emberi világra.

Szent István világa egy Istentől átitatott világ. István neveltetésének minden ágazata tele volt istenhittel. Harcászati kiképzése, a testedzés, mozgás, ügyesség világa fölött a minket védelmező, értünk harcba szálló Isten képe lebegett. A politika, államvezetés, minden szellemi tevékenység mintaképe számára az embereket, a világot kormányzó Mennyei Atya gondoskodása, bölcsessége volt. Szent Adalbert lelkivezetése pedig a családjáról gondoskodó családapa, szerető férj lelkületét oltotta a fejedelmi sarj szívébe szintén Isten utánzására serkentve őt. A testi, lelki, szellemi képességeinek kibontakoztatása egyként a szerető Isten utánzására épültek. Egész élete Istenben történt. Minden gesztusa, mozdulata Isten jelenlétének örömében vált teljessé.

István világa istenes világ a mai Távol-Kelet, Afrika kultúráihoz és az iszlámhoz hasonlóan. Bár sokban különbözik a világvallások isten-képe, István útját járva megérthetjük a nagy mai kultúrákat, mert azonos az értelmezési horizontjuk. Ha István gondoskodó, szerető Isten-képével a szívünkben végezzük mindennapi teendőinket, akkor jobban eligazodunk a mai világban, mintha a modern nyugati világban uralkodó értékszkepticizmus szemszögéből vizslatjuk a velünk élőket. Megértünk másokat, és megbecsüljük a saját önazonosságunkat. Úgy tűnik, Szent István modern és naprakész. Van mit tanulni tőle.