Lelkipásztori kísérés

Temetés

Haláleset alkalmával a plébános atya szeretné a gyászban méltósággal kísérni a gyászoló testvéreket. Az adatok egyeztetésében és a gyászbeszélgetésben állunk rendelkezésükre. A temetés időpontját a temetkezési vállalat egyezteti a plébánossal.

Lelki beszélgetés

Életfordulók, krízishelyzet, nehéz döntések során segítség, ha külső szemlélővel áttekintjük erőforrásainkat, helyzetünket. Kérjék plébános atya segítségét!

Beteglátogatás

Aki tud idős, ágyhoz/házhoz kötött, korábban templomba járó testvérünkről, jelezze a plébánia elérhetőségein, hogy a plébános atya meglátogathassa, és elvihesse hozzá a szentségeket.

Családlátogatás, házszentelés

Plébános atyát megkérhetik személyes látogatásra, beszélgetésre, Vízkereszt táján otthonuk megáldására. Ez sokat segíthet Jézus bizalomteljes megszólításában a hétköznapokban.

Az elesettek segítése

Nehezedő életkörülmények, az időskor terhei sem szüntethetik meg köztünk a bizalmat. A Szt. Rókus Caritas Csoport a lehetőségekhez mérten igyekszik segíteni a krízisbe jutottakon. Plébános atyához pedig bátran forduljanak bátorításért, lelki támogatásért!