Szentségek

Házasságkötés

Kérjük azokat a jegyeseket, akik plébániánk területén szeretnének házasságot kötni, mielőbb keressék a plébános atyát név és telefonszám meghagyásával időpont- és adategyeztetés, valamint jegyesbeszélgetések céljából!

Szentgyónás

Pénteken 17.30-tól van gyónási lehetőség Szigetváron, a Szt. Antal-templomban. Más templomokban gyónni szentmisék előtt és után lehet, valamint külön megbeszélés szerint.

Keresztség, bérmálás, oltáriszentség

Felnőttek keresztelésére, bérmálására, elsőáldozására személyes beszélgetéseket követően kerül sor.

A hittanos korosztály szentségfelvétele: kéthetente Szigetváron, Szentlászlón és Hobolban Család- és Diák Klubba várjuk a családokat gyermekeikkel. Ennek keretében találkozunk elsőáldozóinkkal, a szentségfelkészítőre járók szüleivel, a plébánia közösségével. A bérmálkozókkal Szigetváron a délelőtti szentmise előtt foglalkozunk

.

Csecsemőkeresztelés

A szülőknek név és telefonszám meghagyásával kell időpontot kérniük a plébános atyától egy felkészítő megbeszélésre.

Beteglátogatás, betegek kenete

Aki tud idős, ágyhoz/házhoz kötött, korábban templomba járó testvérünkről, jelezze a plébánia elérhetőségein, hogy a plébános atya meglátogathassa, és elvihesse hozzá a szentségeket. Akik rendszeresen életmentő gyógyszert szednek és/vagy az idős kor terheit hordozzák, kérjék a szentgyónás elvégzésekor a betegek kenetének kiszolgáltatását is. Ez a szentség évente felvehető. Az is kérheti, aki nem szed ugyan gyógyszert, de súlyos műtét előtt áll. Kórházban fekve is kérhet beteglátogatást. A szigetvári kórházba kerüléskor plébániánk telefonszámán (+36 72 / 311 - 814) kérhetik hozzátartozóik meglátogatását megadva a beteg nevét, az ellátás helyét (osztály, szobaszám), illetve a saját nevüket, telefonszámukat. Tolna-Baranya más gyógyintézményeibe kerülve az egyházmegyei kórházlelkészséget hívják: +36 30 / 702 - 0133