Hétmérföldes csizma, internet és halotti lepel

2024.03.30

Az emberiség kiváló teljesítményt nyújt az egyre hatékonyabb és nagyobb kényelmet nyújtó eszközök készítésében. Régen, amikor az emberek többsége mezítláb járt, ilyen eszköz volt a csizma, amely védett a talaj egyenetlenségeitől. A csizmás ember sokkal hatékonyabban tudott haladni a göröngyös utakon. Erre emlékeztet a hétmérföldes csizma a mesék birodalmából, amellyel pillanatok alatt oda lehet érni bárhová. Ma az internet, az okos eszközök, a mesterséges intelligencia ilyen eszköz, hiszen ezek használatával egyre hatékonyabb az információáramlás, szinte beláthatatlan távlatai vannak a fejlődésnek ennek köszönhetően.

A halotti lepel Jézus sírjában nem a közlekedést, nem az információáramlást segítette, hanem a feltámadás hitét teremte az apostolok szívében. Péter gondosan megszemléli "az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen.

Akkor bement [János] is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt." (Vö. Jn 20,6-8)

A leplek puszta ott léte kizárta számukra annak lehetőségét, hogy a holttestet elvitték máshová. A fejet takaró kendő pedig továbbra is úgy volt összegöngyölve, ahogy azt Jézus fejére kötötték, tehát Jézus nem úgy kelt fel, ahogy Lázár, mikor Jézus feltámasztotta, hanem meggyötört holttestével együtt kilépett ebből a világból: a leplek, amelyek a testet, a fejet takarták úgy maradtak ott, ahogyan a testre tekerték őket. Egy minden eddigit felülműló, új élet kezdetének a tanúi lettek, és a feltámadás tanújává tették mindazokat, akik látták őket. Általuk rendeződik Jézus Krisztusról szóló tanúságtétellé az Ószövetségi Szentírás minden mondata. "Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát." (ApCsel 10,43) Valódi hétmérföldes csizmák ezek a leplek, amelyek tényleg oda viszik az embert, ahová menni akar: a végenincsen boldogságba. Bizonyos értelemben internetté, okos eszközökké és mesterséges intelligenciává is lettek ezek a leplek, hiszen beláthatatlan távlatokat nyitottak meg a legfontosabb információ, a remény előtt az emberi szívben. "Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve." (Kol 3,3)