Kis kutya, nagy kutya...

2023.07.09

... nem ugat hiába - folytathatjuk a nótát, és megjelennek előttünk a kicsi, ugráló, vadul ugató házőrző kutyák és a nagytestű, szelíd terelő kutyák, amelyek egyetlen hang nélkül, lomha mozdulatukkal távol tartják az idegent.

Talán sokan érezzük, hogy engesztelhetetlenül felpörgött az élet. Egyre többször hasonlítunk a kicsi, izgága házőrzőkhöz, akik mindent hanggal, gyorsasággal próbálnak elérni. Sebbel-lobbal megszerveztük a nyaralásunkat, a gyerekeinket táborba küldtük, a kiskertet, a nyaralót lóhalálában raktuk rendbe... és estére kinyúltunk. Talán vágyva nézzük azokat, akik mint a nagy pásztorkutyák ráérősen intézik teendőiket, és van idejük megállni, és jókat mosolyogni a világon.

Igen, vágyunk erre a megfelezett tempóra. Vágyunk rá, mert erre vagyunk teremtve, ez lakik a szívünkben. Miközben gyorsan ver a pulzusunk, és időnként hajt az adrenalin, a lelkünk nyugalomra vágyik és békére. Ezért érkezik a Messiás a Zakariás-jövendölés szerint szamáron, lassan, poroszkálva szamárnak csikaján. Lassan érkezik, de feltartóztathatatlanul. Kiirtja a harci eszközöket, és békét hoz népének. (Vö. Zak 9,9-10)

Nekünk pedig döntenünk kell: befogadjuk-e az Ő békéjét, vagy tovább pörgünk, ugrálunk, morgolódunk, vakkantunk? "Ti azonban nem test szerinti, hanem Lélek szerinti emberek vagytok, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek... Akkor Ő, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által." (Róm 8,9a.11b)

Bár nyilván tovább pörgünk a munkánkban, az élet szervezni való ügyeiben, de Isten arra hív, hogy életünk súlypontját belülre tegyük, ahol Isten Lelke lakik, aki átalakítja halandó életünket. Igaz, ettől nem lesz harsány és hangos az életünk, csak boldogabb. Lehetséges, hogy így nem ragadunk meg minden lehetőséget, de nem veszítjük el egymást. És miközben megszületik bennünk a lomha, nagy kutyák nyugalma, sokak számára szürke kisegérré leszünk. És így ad hálát értünk Jézus: "Áldalak téged Atyám, menny és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked!" (Mt 11,25-26)

Apró, morgó házőrző vagy, aki nagynak akar látszani vagy semminek, kicsinynek tűnő, lomha terelő juhász?