Kötőanyag

2023.11.05

A régmúlt időben kötőanyag nélkül építkeztek. Többezer éves kőépítmények hirdetik a régi mesterek remek érzékét, amellyel egymáshoz fűztek köveket úgy, hogy azok évezredek múltán is saját súlyuknál fogva megtartják egymást. 

Ma talán kevésbé tartós, ám jobban megmunkálható és főként olcsóbb alapanyagokból készítjük házainkat, eszközeinket. Épületeinket kötőanyagok - mész, cement, gipsz - tartják egyben. Eszközeink elemeit pedig sokféle ragasztó, például enyv köti össze. Ezek segítségével olcsóbb és kényelmesebb otthonokat emelhetünk, és praktikus eszközök millióit használhatjuk. 

A kötőanyagok, ragasztók szinte láthatatlanok. Elvegyülnek azokkal az anyagokkal, amelyekkel érintkeznek, és összekötik őket. Nélkülük is egymáshoz illeszthetők az építőelemek vagy a szerszámok alkotórészei, de maguktól csak egymás mellett léteznének, nem kötődnének egymáshoz, nem rendeződnének egyetlen egésszé. Mi emberek is összeillünk, de magunktól nem kötődünk egymáshoz. Képesek vagyunk ugyan nehézségekben összefogni és megtartani egymást, ám tartósan ez nem sikerül.

Egy Atyánk van... ugyanaz az Isten teremtett" - ő a kötőanyag köztünk. Ő köti "egyikünket a másikhoz", hogy megőrizzük "atyáink szövetségét" (vö. Mal 2,10)

A nem karbantartott épületek téglái kilazulnak, a napszítta bútorzatban elenged az enyv, és a széthulló darabok veszélyeztetik a környezetükben tartózkodókat. Istenben hívőként az a feladatunk, hogy karbantartsuk emberi kapcsolatainkat, megőrizzük közöttünk a kötőanyag, Isten jelenlétét, és így óvjuk egymás épségét. "Mózes tanítószékében" (vö. Mt 23,2) ülve kell, hogy tanítsuk észrevenni Isten jelenlétét, és kell, hogy közel engedjük saját magunkhoz is a minket egymáshoz illesztő kötőanyagot, azaz "Isten szavát, amint valóban az" (vö. 1Tessz 2,13) az egyetlen, ami egymáshoz fűz bennünket. Minden mester, tanító és atya őrá mutató jel kell legyen (vö. Mt 23,8-11). Ő az egyetlen tulajdonképpeni kötőanyag ebben a világban. "Bennetek is, akik hittetek, hatékonynak fog bizonyulni." (Vö. 1Tessz 2,13) 

Eleven benned összekötő ereje?