Nagy utazás

2023.05.21

Koltai Róbert első filmje, a "Sose halunk meg" ma már történelem. Gyuszi bácsi, a vállfaárus életművész, a lecsúszott egzisztencia a lóversenyezés, fogadások, éjszakai élet bűvöletébe vezette be unokaöccsét, Imit. Gyuszi bácsitól tanult meg a fiú élni és szeretni. Presser Gábor főcímdala a végtelen utáni kiolthatalan vágyódást, a korlátok nélküli élet ígéretét énekli bele nemzedékek óta a szívekbe. A rendszerváltás után született filmben benne van a szabadság szomjas ígérete, de ott vannak a száguldás szomorkás-kudarcos defektjei is.

Igen, vágyódunk a végtelen után, vágyunk felülemelkedni a mindennapok gondjain, vágyunk máshonnan látni és mást látni. Kapaszkodunk mindenkibe, aki ezt a gondtalan látást ígéri. És sokan ígérik.

Egyedül Jézus nem ígér ilyesmit. Jézus maga Isten "hatalmas erejének hatékonysága, ... annak a teljessége, aki mindent mindenben betölt." (Vö. Ef 1,17b.23) És Ő mégsem ígér felülemelkedést a napi gondokon. Sőt inkább, mint a gyöngyhalász, alábukik a szenvedésbe, mert "mély titok az ember, örvénylő titok a szíve" (Zsolt 63,7).

Koltai Róbert történetének groteszk szilánkjait, ellentmondásos alakjait szemlélve, ott állunk a nagy ígéret és a valóság között tátongó szakadék szélén tanácstalanul, és nem tudjuk, hogy sírjunk-e vagy nevessünk. Jézus Krisztus azonban nagypéntek és húsvétvasárnap titkával hidat vert a szakadék fölé, nem elmenekült a valóság elől, hanem alámerült értünk a valóság tengerébe, tenyerébe vett, mint igazgyöngyöt, és felhozott a napfényre, hogy csillogjunk és ragyogjunk. "Rendüljön bár meg a föld, merüljenek bár a tenger mélyére a hegyek," az istenfélő ember "nem inog meg, mielőtt megvirrad, Isten megsegíti őt." (Vö. Zsolt 46 3.6)

A mennybemenetel, Isten "felvonulása" ujjongás és harsonazengés közt, és uralma, vagy ahogyan Jézus beszél róla: Isten Országa nem ábránd, hanem nagyon is valóság, "itt és most". Isten elkezdte működését bennünk, amikor megkeresztelkedtünk "az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében" (vö. Mt 28,19), hogy "hogy tanúságot tegyünk róla" (vö. ApCsel 1,8), lássuk és megtegyük azt, amit Ő.

Mondd ki Jézusnak, a Megváltónak, mi benned a mélység, ahonnan szeretnél felemelkedni!
Mondd ki Jézusnak, a Megváltónak, mi benned a mélység, ahonnan szeretnél felemelkedni!