Zseton

2023.06.18

A zseton olyan, legtöbbször érme formájú, pénzhelyettesítő eszköz, amelyet kibocsátója bizonyos javak, szolgáltatások igénybevételére elfogad. Kaszinók, kocsmák, rendezvények szervezői gyakran élnek a zseton nyújtotta előnyökkel, hiszen így a pénzforgalom a bejárat melletti kasszára korlátozható, miközben számos, a szervezők által biztosított helyen szolgáltatás nyújtható. A zseton hátránya a pénzhez képest, hogy csak akkor tudjuk felhasználni, ha a kibocsátó cég szolgáltatási köre érdekel bennünket.

Mózes a Sínai-hegynél belép Isten üzletébe, és zsetont vásárol népének, Izraelnek. A zsetont mindenütt beválthatják a zsidók, mert az egész világ Isten üzlete, de csak akkor ér számukra valamit, ha a kibocsátó nyújtotta szolgáltatásokat igénybe akarják venni. "Ha tehát hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet... papi királyságom és szent népem lesztek... hiszen az egész föld az enyém." (Vö. Kiv 19,5-6a) Jézus azért lett emberré, hogy megossza velünk önzetlen, boldog életét, és megtanítson szent népeként Isten országának látni a világot. "Amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk... általa kiengesztelődött velünk az Isten... hogy ... az ő életébe oltva megszabaduljunk." (Vö. Róm 5,8-10)

Vajon észreveszem-e, hogy Isten üzletében járok? Akarok-e tőle bármilyen szolgáltatást? Vágyom-e Krisztusba oltva, boldog egymásnak szenteltségben élni?

Vagy még önző célok után futok? Minden erőmet egzisztenicám biztosítása köti le? Egyik tervem megvalósítása után rögtön a másikba kezdek? Béklyóba köt a rohanás? Nyugtalanítnak az események? Ott lapul a zsebemben Isten zsetonja, és nincs értéke számomra? Dehogynem! Krisztus épp azért jött, hogy e nyugtalanságtól megszabadítson, bénultságból meggyógyítson. Apostolokat hívott meg, "és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget." (Mt 10,1) Bátran forduljak Isten üzletének eladóihoz minden kimerültségemben és minden levertségemben (vö. Mt 9,36).